FOTOGALERIA     

  

Jubileusze Koła

Jubileusz

Koła Łowieckiego

"DIANA" w Krakowie

 

Jubileusz Koła: kol. Tadeusz Godzicki

czyta pamiątkową księgę Koła 

- dokument założycielski z 1946 roku

  

 

Jubileusz 50 lecia Koła 1996 r.

 

Z listu

Łowczego Wojewódzkiego

Janusza Malawskiego:

 

 

...„Proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje z okazji Jubileuszu 50-lecia założenia Koła. Jego osiągnięć w zakresie gospodarki łowieckiej  i propagowania łowiectwa na Ziemi Krakowskiej,  a także podziękowania za dobrą, dotychczasową współpracę  oraz życzenia dalszych wspaniałych sukcesów”...

    Uroczystość jubileuszu 50-lecia założenia Koła odbyła się 19 października 1996 r. w Zagórzycach Dworskich. Zaszczycili ją swoją obecnością kol. Tadeusz Uhl - prezes WRŁ w Krakowie, kol. Andrzej Szeremet – członek władz naczelnych, Nadleśnictwo reprezentował kol. Zbigniew Wcisło lesniczy d/s łowieckich, w spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciel władz gminy oraz prezesi i łowczowie kół ościennych oraz goście.

    Zebranych powitał Ryszard Kołacz - prezes Koła. Na wstępie kol. Tadeusz Godzicki, jedyny żyjący założyciel Koła odczytał dokument założycielski z zebrania konstytucyjnego Towarzystwa – Kółka Łowieckiego „Diana” w Krakowie z 22 listopada 1946 roku. Historię Koła w zarysie przypomniał kol. Andrzej Łepkowski. Kol. Tadeusz Uhl - prezes WRŁ złożył Kołu gratulacje życząc zarządowi KOla i wszytskim członkom dalszej owocnej pracy dla dobra Koła, z korzyścią dla łowiska i Polskiego Związku Łowieckiego. 

    Odczytano listy gratulacyjne: Alfreda Hałasy - prezesa NRŁ oraz Janusza Malawskiego - Łowczego Wojewódzkiego. 

Jubileuszowe spotkanie zakończyła wspólna biesiada myśliwska. Każdy z uczestników otrzymał odznakę Koła oraz Kronikę Koła opracowaną przez kronikarza kol. Krzysztofa Szpetkowskiego. 

     Z okazji jubileuszu Koła uroczysta Mszy Święta odprawiona została w Kościele Parafialnym w Raciborowicach odprawiona przez księdza proboszcza Stanisława Migasa. 3 Listopada odbyło się uroczyste polowanie hubertowskie.

    Nie były to może huczne obchody, gdyż z powodu niewielkich zasobów finansowych Koło kładzie nacisk na działania gospodarcze, ale dla wielu z nas, ten jubileusz był okazją do wspólnego przeżywania i spotkania myśliwych wraz z rodzinami, stanowiąc chwilę refleksji nad łowiectwem i dorobkiem Koła.

   Z okazji jubileuszu o historii Koła notkę napisał Krzysztof Szpetkowski w artykule „50 lat KŁ „Diana” w Krakowie” – „Łowiec Polski” nr 4/1997. 

Z listu

Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej

Alfreda Hałasy:

 

 

„Jestem przekonany, że wzmocnieni poczuciem  naszej myśliwskiej wspólnoty opartej na tradycji,  której Wasz Koledzy, Jubileusz jest ważnym elementem,  podołamy trudnym wyzwaniom jakie stawia przed nami współczesność”.

...Pozdrawiam Wszystkich Uczestników, Waszej Uroczystości,  życząc członkom Koła Łowieckiego „Diana” satysfakcji  z dotychczasowych dokonań i dalszych sukcesów w pracy na rzecz zachowania piękna naszej ojczystej przyrody”...

     

 

 

Jubileusz Koła 60 lecia Koła w 2006 r.

 
     

    Koło uroczyście uczciło jubileusz 60-lecia powstania spotkaniem 14 października 2006 r.

   Z okazji jubileuszu w kościele Parafialnym pw. św. Jakuba w Więcławicach odbyła się msza hubertowska w intencji myśliwych. W homilii ks. Proboszcz Ryszard Honkisz m.in. wskazał na postać św. Huberta jako przykład tradycji chrześcijańskiej oraz na pozytywną rolę i ewangeliczne posłannictwo myśliwych sięgających do dawnych tradycji. Wspomniał o znajdującym się w kościele obrazie św. Huberta, wskazał na potrzebę poszanowania przyrody oraz życzył myśliwym, aby postawą zawsze godnie reprezentowali swoją organizację jako wspólną rodzinę.

   Podczas uroczystości odbyła się ceremonia poświęcenia sztandaru Koła, ufundowanego przez członków. Projekt sztandaru wykonał artysta plastyk Andrzej Łepkowski, członek naszego Koła.

   Wspaniałą oprawę muzyczną z fragmentami mszy hubertowskiej oraz sygnałami myśliwskimi zaprezentował Zespół Sygnalistów Myśliwskich „HAGARD” z AR w Krakowie.

   W Zagórzycach Dworskich odbyło się jubileuszowe spotkanie myśliwskie. Podczas spotkania przedstawiciele władz i organów PZŁ odznaczyli Koło prestiżowym krakowskim odznaczeniem - "Medalem Za Zasługi dla Łowiectwa Krakowskiego" oraz "Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej" przyznanym przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Warszawie.

    Prezes Koła kol. Stanisław Seweryn odebrał z rąk kol. Janusza Szkatuły prezesa ORŁ w Krakowie sztandar Koła.

   W przemówieniu Prezes Koła wygłosił wspomnienie o historii Koła. Podczas spotkania jubileuszowego padło wiele słów uznania dla Koła i jego członków. W spotkaniu nie zabrakło nestorów kol. Tadeusza Godzickiego, zasłużonego członka Koła oraz kol. Andrzeja Łepkowskiego, artysty, wieloletniego łowczego i prezesa Koła.

    W uroczystości obok członków najwyższych krakowskich organów PZŁ wzięli udział przedstawiciele samorządu terytorialnego, leśnicy wraz z przedstawicielem RDLP w Krakowie kol. Hanną Karczmarską, Nadleśniczym Nadleśnictwa w Miechowie Janem Dyktyńskim, prezesi i łowczowie ościennych kół łowieckich, sympatycy i przyjaciele Koła.

    W rodzinnej atmosferze bawiono się do białego rana przy wspaniałej muzyce i smakowitych poczęstunkach. Jubileusz Koła był okazją dla integracji myśliwych, a wspomnienia na długo pozostaną w naszej pamięci.

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

 

Galeria I Galeria II Galeria III

  

 AktualnościHistoriaWspółczesnośćTradycjeGalerieO Kole pisaliLinki

 


 

Autor: K. J. Szpetkowski

Copyright: All right reserved.

Revised  2006-2010