O Kole naszym pisali:

 

 

  O Kole pisał Krzysztof Szpetkowski 

  w artykule „50 lat KŁ „Diana” w Krakowie” („Łowiec Polski” nr 4/1997)

 

50 lat KŁ "DIANA" w Krakowie

     Koło Łowieckie "Diana" w Krakowie założone zostało 22.11.1946 r. Jest zaliczane do najstarszych kół w województwie. Założycielami jego byli m.in. Stanisław Malik, Józef Jezierski, Romuald Ratyński i Tadeusz Godzicki. Do Koła należało wielu wybitnych działaczy łowieckich: Jan Bober, Zbigniew Kysiak, Andrzej Łysiński, prof. Teodor Marchlewski (rektor UJ), Jan Marchlewski, Emil Michałowski, Włodzimierz Puchalski, Romuald Ratyński i Tadeusz Sanicki. Wśród członków byli także wspaniali strzelcy, jak: Stanisław i Andrzej Malikowie, Zbigniew Kysiak i Andrzej Łysiński. Tradycje strzeleckie kontynuują dzisiaj: Andrzej Łepkowski, Piotr Nowakowski i Piotr Malik.

    Na początku Koło dzierżawiło trzy obwody łowieckie z drobną zwierzyną w pobliżu Krakowa (Michałowice, Liszki i Kornatka) oraz dwa położone poza województwem i obfitujące w zwierzynę grubą (Horyniec-Werchrata i Komańcza). Szybkie zwiększenie szeregów członków Koła, stało się przyczyną jego podziału i utraty większości z dotychczas dzierżawionych obwodów. W 1960 r. powstało KŁ "Miot" w Krakowie, które przejęło obwód Werchrata, a w 1965 r. na terenie obwodu Liszki powstało KŁ "Soból" w Krakowie. Utracono także obwody w Komańczy, Horyńcu i Kornatce.

    Obecnie Koło posiada 31 myśliwych i gospodaruje na jednym, polnym obwodzie (Michałowice) o powierzchni 4570 ha, który jest położony na przedmieściach Krakowa. Od początku działalności w Kole starano się podtrzymywać dobre tradycje łowieckie. Dbano o przestrzeganie zasad etyki i koleżeńskiej atmosfery łowów a działania Koła opierano na rzetelnej gospodarce łowieckiej. Przez wiele lat uczestniczono w zalesianiu nieużytków, przeprowadzano introdukcję bażanta, współpracowano ze szkołami. Pomimo wkraczającej w obwód zabudowy, Koło wciąż uzyskuje dobre rezultaty hodowlane. W ubiegłym sezonie pozyskano łącznie 282 zające, 375 bażantów, 58 kuropatw, 158 kaczek i 23 lisy.

     W dniu 19 października 1996 r. w Zagórzycach Dworskich Koło Łowieckie "DIANA" obchodziło swój jubileusz 50-lecia (fot. 1,2). W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyli: prof. Tadeusz Uhl - prezes WRŁ w Krakowie, dr Antoni Kulczycki - st. instruktor ZW PZŁ, przedstawiciele władz lokalnych, prezesi i łowczowie kół ościennych, oraz zaproszeni goście. Zebranych powitał Ryszard Kołacz - prezes Koła. Odczytano listy gratulacyjne: Alfreda Hałasy - prezesa NRŁ oraz Janusza Malawskiego - Łowczego Wojewódzkiego. Wspomnienie o działalności Koła i Kolegach wygłosił A. Łepkowski Uczestnicy otrzymali pamiątkowe odznaki i zarys historyczny Koła. Jubileuszowe spotkanie zakończyła wspólna biesiada myśliwska.

 

 

O kole pisał Krzysztof Szpetkowski 

w publikacji Historia Łowiectwa na Ziemi Krakowskiej ("Łowiec Polski", Warszawa 2002)

 

Koło Łowieckie „DIANA” w Krakowie

            Koło Łowieckie „Diana” w Krakowie założone zostało 22 listopada 1946 roku, jako Towarzystwo Myśliwskie „Diana”. Powstało ono w wyniku połączenia prywatnie dzierżawionych łowisk. Do założycieli Koła należeli: Tomasz Aschenbrenner, Józef Ciemierski, Tadeusz Godzicki, Jan Hajduk, Józef Jezierski, Roman Kowalski, Stanisław Malik, Romuald Ratyński i Franciszek Zieliński. Pierwszy Zarząd Koła stanowili: Tadeusz Kozłowski – prezes, Stanisław Malik – wiceprezes, Romuald Ratyński – łowczy, Tadeusz Godzicki – sekretarz, Roman Kowalski – skarbnik.

            W pierwszych latach działalności Koło dzierżawiło trzy obwody łowieckie w pobliżu Krakowa: „Michałowice”, „Liszki” i „Kornatka”. W latach pięćdziesiątych wydzierżawiono dwa obwody na wschodzie Polski: „Horyniec”-„Werchrata” i „Komańcza”. W 1960 roku doszło do podziału Koła i przejęcia obwodu „Werchrata” przez nowoutworzone K.Ł. „Miot” w Krakowie. W 1965 roku część członków Koła „Diana” zawiązała na terenie łowiska Liszki K.Ł. „Soból” w Krakowie. Wkrótce utracono także obwody w Komańczy, Horyńcu i Kornatce. Obecnie Koło gospodaruje na jednym, polnym obwodzie łowieckim nr 23 (dawny 113) „Raciborowice”, o powierzchni użytkowej 5566 ha, w tym 164 ha pow. leśnej (Nadleśnictwo Miechów).

            Od założenia Koło starało się prowadzić rzetelną gospodarkę łowiecką opartą na intensywnych zabiegach hodowlanych. Pierwsze polowanie członków Koła odbyło się 22 grudnia 1946 roku w Waganowicach. Po raz pierwszy introdukcję bażantów (20 sztuk) przeprowadzono 23 października 1962 roku w rejonie lasu Młodziejowickiego. Od 1965 prowadzono odłowy zajęcy. Pomimo intensywnej zabudowy obwodu, Koło nadal uzyskuje dobre rezultaty w gospodarowaniu zwierzyną, głównie bażantem. Prawdopodobnie jako pierwsze w historii, na WZ 30 marca 1949 roku Koło ustanowiło, że: „upolowane zające stanowią – nie jak dotychczas, własność myśliwego – lecz własność koła łowieckiego, które sprzedaje je po ustalonych cenach. Uzyskane stąd fundusze użyte będą przez koło na pokrycie kosztów polowania2 ”. Jubileusz 50-lecia założenia Koła uroczyście obchodzono 19 października 1996 roku w Zagórzycach Dworskich.

            Koło liczy (2002) 31 członków, w tym 1 niemacierzystego. Uprawnienia selekcjonera posiada 19 członków.

 

Wywiad z Kol. Andrzejem Łepkowskim - Łowiec Polski nr 5 z 1996 roku przeprowadził K. Szpetkowski

 

Wywiad z Tadeuszem Godzickim zamieszczony w Łowcu Polskim nr 2/2002 r. przeprowadził K. Szpetkowski

powrót